Piec MZR 750 ZinkOff

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:
  1. Piec MZR 750 ZinkOff w ilości 1szt.
piec powinien być wyposażony w:
- nagrzewanie pieca palnikiem Weishaupt WG20
- napęd wału za pomocą przekładki łańcuchowej
- sterowanie elektryczne zabudowane w ramie pieca Omron E5CS-x
Wymogi dotyczące przedmiotu zlecenia:
- zamawiający zastrzega aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty CE, DTR w języku polskim.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Łukasz Piełka tel. 32 288 84 44 wew. 556.
Szczegółowych informacji handlowych udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę,
  2. warunki płatności,
  3. termin i warunki dostawy,
  4. warunki gwarancji.
Ofertę należy dostarczyć do Działu Postępowań Zakupowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Piec MZR” w terminie do dnia 04.10.2012r. do godz. 1400.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: 
Załącznik: