Przeniesienie tras kablowych w rejonie płn. ściany hali ORC

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
 
Przeniesienie tras kablowych w rejonie północnej ściany hali ORC.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofetę firmy "MJD" Agencja Energetyczna Magdalenia & Jarosław Laszczak z Kozy. 
 
1. Obwody oświetlenia ewakuacyjnego 145 - zasilanie  z  RO1 – przewód 5x 2,5mm2
2. Zestaw 220/24 V skrzynka  Z 140 - zasilany z RO1 – przewód 5 x 2,5mm2
3. Brama wjazdowa roleta zwijana  146  - zasilany z RO1  -przewód 3 x 2,5 mm2
4. Pomiar ciśnienia 8601 - zasilanie dyspozytorni ORC przewód ekranowany 2x1 mm2
5. Przyciski do załączenia obwodów oświetleniowych skrzynki sterującej XR8.- zasilanie  z RO1- przewód  9 x 1,5 mm2  numery obwodów:  323 , 324, 325
6. Wsadzarka bloków na kol. BABY - zasilanie (sterowanie stycznikiem; 500 V ORC 
Przewód 9 x 1,5 mm2
7. Obwód oświetlenia klatki schodowej 139  - zasilanie  z  RO1 – przewód WM139-3  5x 2,5mm2
Przewidywany termin realizacji: 31 stycznia 2015r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Projekt, materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.  Koszt wykonania całości prac.
2.  Czas wykonania całości prac.
3.  Warunki i termin płatności.
4.  Warunki i czas trwania gwarancji..
5.  Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przeniesienie tras kablowych w rejonie płn. ściany hali ORC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 19 stycznia 2015r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: