Przezwojenie cewek hamulca typu HZe 132 b; 500V

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Przezwojenie cewek hamulca typu HZe 132 b; 500V
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Elektro - JONERT Michał Meinert z Kalet.
 
Termin realizacji prac: niezwłocznie po podpisaniu zlecenia
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Grzegorz ZIORA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przezwojenie cewek hamulca” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)  w terminie do 18 kwietnia 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: