Regeneracja dwóch bloków śrubowych sprężarek BOGE S220 o nr fabrycznych 29050, 2904

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Regenerację dwóch bloków śrubowych sprężarek BOGE S220 o nr fabrycznych 29050, 29048.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy AERZEN POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy.
 
Zakres prac obejmuje :
Regenerację bloku BS 430 (obróbka plastyczna ślimaków, bloku, wymiana kompletu łożysk, spasowanie + regulacja), wymianę oleju, wkładu regulatora ssania, elektrozaworów odpowietrzających, pasków klinowych, czujnika temperatury, kół pasowych silnika i bloku śrubowego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Termin realizacji : 
•sprężarka BOGE S220 o nr fabr. 29050 : marzec 2014r.
•sprężarka BOGE S220 o nr fabr. 29048 : kwiecień 2014r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania regeneracji 1szt. sprężarki.
2.Czas wykonania regeneracji 1szt. sprężarki.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela : 
Pan Marcin NOWAK tel.32 288 84 44 wew. 462, kom. 512 403 452.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Regeneracja dwóch bloków śrubowych sprężarek BOGE S220 o nr fabrycznych 29050, 29048” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)  w terminie do 25 lutego 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: