Rektyfikacja torowiska suwnicy wsadowej

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Rektyfikacji torowiska suwnicy wsadowej
 
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z Zabrza.
Dokumentacja w wersji elektronicznej dostępna u Zamawiającego.
Przewidywany termin realizacji – Postój Remontowy Maj 2014 r.
Orientacyjny termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni  przed planowanym postojem.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki i termin płatności.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności     z metalami ciężkimi.
Uwaga: Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne  badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Rektyfikacja torowiska suwnicy wsadowej – Maj 2014” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101)  w terminie do 28 lutego 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: