Remont odtworzeniowy płaszcza bębna chłodnicy

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu odtworzeniowego płaszcza bębna chłodnicy.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo - Usługowy Bronisław Bielak z Gliwic
Zakres prac obejmuje :
1.Demontaż /wypalenie/ wspawanego dodatkowego płaszcza /carg/ na obwodzie bębna o grubości 20 mm
2.Szlifowanie i przygotowanie powierzchni pod nowy płaszcz po wypaleniu istniejącego.
3.Spawanie nakładowe /odcinkami/ nowego stalowego płaszcza bębna.
Materiały potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Oferent.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed planowanym postojem.  
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
Uwaga: 
Pracownicy którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. winni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki płatności.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela :
-Zbigniew Kołaczek tel. 2888444 wew. 798.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont odtworzeniowy płaszcza bębna chłodnicy” należy złożyć w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w terminie do  31 marzec 2014r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: