Remont odtworzeniowy zestawów jezdnych przenośnika stalowo-kubełkowego 2.92

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont odtworzeniowy zestawów jezdnych przenośnika stalowo-kubełkowego 2.92
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HKS ODRA z Miasteczka Śląskiego.
 
Zakres prac remontowych obejmuje:
1.Demontaż do ponownego montażu kubełków zestawu jezdnego (4 kubełki).
2.Weryfikacja stanu technicznego zdemontowanych elementów.
3.Remont (spawanie) kubełków.
4.Remont krążników fi 170 – wymiana łożysk.
5.Montaż z części nowych lub regenerowanych zestawów jezdnych (zestaw montażowy =  2 kpl. zestawów jezdnych).
 
Przewidywany termin realizacji prac: sukcesywnie do 31.12 2014 r.
Miesięcznie do remontu przewidzianych jest ok. 10 zestawów jezdnych..
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac (należy podać w rozbiciu na poszczególne operacje dla jednego zestawu jezdnego).
2.Warunki i termin płatności.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – : „Remont zestawów jezdnych przenośnika stalowo-kubełkowego 2.92” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 24 lutego 2014 r. godz. 11.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
W tytule proszę wpisać: : „Remont zestawów jezdnych przenośnika stalowo-kubełkowego 2.92”
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru ofert
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: