Remont placu rozładunkowego przy magazynie surowców

Undefined
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remont placu rozładunkowego przy magazynie surowców.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy DOMAX z Boronowa.
Nawierzchnię placu manewrowego do rozładunku należy wykonać w technologii na duże obciążenia (TIR z pełnym obciążeniem).
Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie zablokować wjazdu na magazyn.
W zakres robót wchodzi:
 1. Wykucie betonu i zdjęcie płyt drogowych z części placu (powierzchnia około 1050 m2).
 2. Korytowanie na powierzchni całego placu około 1277 m2.
 3. Wywiezienie gruzu i ziemi we wskazane miejsce na odległość do 1 km.
 4. Wykonanie kanalizacji (2 kratki ściekowe).
 5. Wykonanie podbudowy o grubości 30 cm około 1277 m2.
 6. Ułożenie krawężników około 104 m.
 7. Wykonanie płyty betonowej o grubości 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym i dylatacją około 1277 m2.
Informacji techniczne: Zygfryd Sapa tel. 32/288 84 44 wew. 770.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę,
 2. czas realizacji,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami i terenem realizacji zadania.
Ofertę należy przesłać do Działu Postępowań Zakupowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna pocztą, drogą elektroniczną na adres slazaj@hcm.com.pl  
lub faksem na numer 32 288 88 85 w terminie do dnia 02.10.2012 do godziny 1400.
 
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
Kopia: FPZ
 
Dział: 
Załącznik: