Remont pomieszczeń wraz z wymianą degestoriów w budynku DKJ

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału   w ograniczonym pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu pomieszczeń wraz  z wymianą degestoriów w budynku DKJ.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BUDOSERWIS z Chorzowa.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zapewnia Oferent.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Waldemar Pietrek tel. (32) 288 84 44 wew. 215 kom. 512 403 413.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont pomieszczeń wraz z wymianą degestoriów w budynku DKJ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie 15 października 2014 r. godz. 12.00.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru ofert
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: