Remont pompy zatapialnej typu PZ – 45; 4,5 kW; 2900 obr/min; 380V

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont pompy zatapialnej typu PZ – 45; 4,5 kW; 2900 obr/min; 380V.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy OPA-CARBO Sp. z o.o. z Mikołowa.
Zakres prac :
1.Przezwojenie silnika.
2.Remont części hydraulicznej pompy.
3.Transport z i do naprawy.
Termin realizacji: czerwiec 2014 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Tomasz Kałmuk tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512 403 472.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - Remont pompy zatapialnej typu  PZ-45” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 18 czerwiec 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: