Remont silnika elektrycznego typu SZUre-136r/01

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie remontu silnika elektrycznego typu SZUre-136r/01; 630kW; nr fabryczny 18259709; nr spawany 236-ZX-3 firmy DOLMEL; rok produkcji 1979
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy ZPRE JEDLICZE.
 
Zakres remontu: wariant I
  -  załadunek silnika z magazynu,
  -  przegląd stojana (mycie, suszenie, lakierowanie uzwojenia),
  -  przegląd klatki wirnika ( mycie , suszenie, lakierowanie),
  -  wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
  -  weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
  -  wyważenie dynamiczne wirnika,
  -  regeneracja aparatu szczotkowego,
  -  regeneracja głowicy pierścieni ślizgowych,
  -  próby międzyoperacyjne i końcowe,
  -  malowanie antykorozyjne,
  -  rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
  -  transport silnika do i po remoncie
 
Zakres remontu kapitalnego  : wariant II
  -  załadunek silnika z magazynu,
  -  przezwojenie stojana w klasie F wraz z badaniem pakietu żelaza czynnego,
  -  przezwojenie klatki wirnika,
  -  wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
  -  regeneracja pokryw i opraw  łożyskowych i weryfikacja pozostałych części składowych  silnika,
  -  wyważenie dynamiczne wirnika,
  -  regeneracja aparatu szczotkowego,
  -  regeneracja głowicy pierścieni ślizgowych,
  -  próby międzyoperacyjne i końcowe,
  -  malowanie antykorozyjne,
  -  rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
  -  transport silnika do i po remoncie
W przypadku kapitalnego remontu silnika wartość odzyskanego złomu należy wliczyć w koszt remontu.
Termin realizacji: do końca 2014 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac dla każdego wariantu.
2. Czas wykonania prac dla każdego wariantu.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Ofertę w formie pliku PDF należy przesłać drogą elektroniczną na adres: nwaclawek@hcm.com.pl do dnia  24 listopada 2014 r. godz. 12.00. W tytule proszę wpisać: „Remont silnika elektrycznego typu SZUre-136r/01”
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  -  swobodnego wyboru oferty,
  -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: