Remont silnika synchronicznego typu GYd-144s/03; 1200 kW; 1500 obr/min; 6 kV

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu silnika synchronicznego  typu GYd-144s/03;  1200 kW;  1500 obr/min;  6 kV.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ZPRE  "JEDLICZE" Sp. z o.o. z Jedlicz.
 
Zakres remontu obejmuje :
1. Demontaż osłon wentylacyjnych silnika.
2. Rozłączenie sprzęgła silnika, demontaż łożysk.
3. Badanie wału wirnika metodą ultradźwiękową przed demontażem ze stojana.
4. Demontaż stojaków łożyskowych , podnoszenie stojana.
5. Demontaż wirnika ze stojana.
6. Czyszczenie mechaniczne i sprężonym powietrzem , mycie agregatem.
    ciśnieniowym stojana, mycie ręczne uzwojenia wirnika, suszenie uzwojeń.
7. Szczegółowe badania uzwojeń silnika zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych, wykonanie prób wytrzymałości elektrycznej uzwojeń silnika oraz sprawdzenie stanu :
- powłok lakierniczych,
- usztywnień cewek i połączeń czołowych uzwojenia stojana 
- przewodów łączących, uzwojenia stojana z tablicą zaciskową i izolatorów,
- usztywnienienia pakietu żelaza czynnego stojana, cewek wirnika na biegunach wirnika,
- sprawdzenie stanu zaklinowania uzwojenia stojana,
- sprawdzenie rezystancji izolacji głowicy, mostków, trzymadeł szczotkowych,
- sprawdzenie połączeń pierścieni zwierających klatki tłumiąco-rozruchowej,
- sprawdzenie stojaków , panewek , czopów łożyskowych,
- pomiar luzów łożyskowych,
- pomiar izolacji stojaka łożyskowego,
- wyważenie wirnika,
- konserwacja uzwojeń silnika emalią elektroizolacyjną, 
- pokrycie korpusu silnika emalią nawierzchniową. 
8. Montaż silnika:
- przygotowanie panewek do montażu,
- mycie stojaków łożyskowych, osłon wentylacyjnych,
- montaż wirnika w stojanie,
- ustawienie silnika na miejsce posadowienia,
- montaż stojaków łożyskowych,
- montaż pasowanie uszczelniaczy,
- poziomowanie, osiowanie, ustawienie szczelin.
9. Połączenie sprzęgła łączącego silnik z przekładnią.
10. Rozruch, sprawdzenie wyważenia, temperatur łożysk.
11. Montaż osłon wentylacyjnych.
12. Malowanie korpusu silnika.
13. Transport silnika z i do miejsca pracy.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju -  12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 7 dni przed planowanym postojem.  
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt realizacji prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki i termin płatności.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela :
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI- Remont silnika synchronicznego  typu GYd-144s/03” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28 luty  2014 r.  godz.12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
 http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: