Remont silników elektrycznych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu n/w silników elektrycznych : 
 
1. Silnik elektryczny typ SZDr 128 tsp; 315kW; nr fabr. 18119606; nr sp. 146-Y-2.
2. Silnik elektryczny typ SZJc-174t-2E; 250kW; nr fabr. 120112; nr sp. 126-X-13.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ZPRE JEDLICZE z Jedlicz.
 
Zakres remontu dla pkt.1 i 2 :
- załadunek i zabranie silnika z magazynu,
- przegląd stojana (mycie, suszenie, lakierowanie uzwojenia),
- przegląd klatki wirnika,
- wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
- weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
- wyważenie dynamiczne wirnika,
- próby międzyoperacyjne i końcowe,
- malowanie antykorozyjne,
- transport silnika na magazyn oraz rozładunek.
Termin realizacji : miesiąc wrzesień 2014, w czasie 15 dni roboczych licząc od dnia przekazania silnika do remontu.
 
3. Silnik elektryczny typ SF 355 X-4; 250kW; nr fabr. 127396; nr sp. 126-X-14.
4. Silnik elektryczny typ SZDr 128 tsp; 315kW; nr fabr. 18119604; nr sp. 146-Y-6.
 
Zakres remontu dla pkt. 3 i 4 :
- załadunek i zabranie silnika z magazynu
- przegląd stojana (mycie, suszenie, lakierowanie uzwojenia),
- przegląd klatki wirnika,
- wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
- weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
- wyważenie dynamiczne wirnika,
- próby międzyoperacyjne i końcowe,
- malowanie antykorozyjne,
- transport silnika na magazyn oraz rozładunek.
Termin realizacji : miesiąc październik 2014, w czasie 15 dni roboczych licząc od dnia przekazania silnika do remontu.
 
5. Silnik elektryczny typ SZDc174t; 250kW; nr fabr. 92 541 ; nr sp. 126-X-5.
Zakres remontu dla pkt. 5 :
- załadunek i zabranie silnika z magazynu
- przegląd stojana (mycie, suszenie, lakierowanie uzwojenia),
- przegląd klatki wirnika,
- wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
- weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
- wyważenie dynamiczne wirnika,
- próby międzyoperacyjne i końcowe,
- malowanie antykorozyjne,
- transport silnika na magazyn oraz rozładunek,
Termin realizacji : miesiąc listopad 2014, w czasie 15 dni roboczych licząc od dnia przekazania silnika do remontu.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac dla każdego silnika oddzielnie.
2.Czas realizacji prac dla każdego silnika oddzielnie.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:  
Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, tel. kom. 512 403 442. 
Pan Rafał Tyralla (32) 288 84 44 wew. 509.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników elektrycznych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 4 września 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do: 
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: