Remont układu sterowania zespołów zasilających elektrofiltr

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie remontu układu sterowania zespołów zasilających elektrofiltr wraz  z implementacją tablic synoptycznych filtra w systemie SCADA iFIX
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy STEP-TECH AUTOMATYKA z Kielc.
Zakres prac:
1. Opracowanie projektu technicznego.
2. Dostawa elementów układu.
3. Modernizacja zespołu zasilającego F1-080 według istniejącej dokumentacji.
4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i AKP (obwody sterowania, sygnalizacji, panel HMI, PLC w oparciu o produkty firmy Omron) dla zespołów zasilających  F1-80; F1-081; F1-013; F1-014; F1-015 linii odpływowych. 
5. Implementacja tablicy synoptycznej w istniejącym systemie SCADA z pełną diagnostyką pracy zespołów prostowniczych poszczególnych komór elektrofiltrów wraz z sterowaniem i sygnalizacją: strzepywaczy elektrod, grzaniem izolatorów, dozowników celkowych, przenośników zgrzebłowych.
6. Zabudowa układu.
7. Uruchomienie układu.
Czas realizacji prac: I kwartał 2015r.;uruchomienie układu Maj 2015r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Harmonogram prac.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom 512 403 442
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - PRI – Remont układu sterowania zespołów zasilających elektrofiltr” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie  do 1 grudnia 2014 r.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania  bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: