Remont wentylatorów w 2015r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remont wentylatorów wg potrzeb wydziałów HCM S.A.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Ilość i rodzaj wentylatorów :
1.Howden – 10szt. 
2.Sturtevant – 6szt. 
3.GC-171 – 3szt.
4.WTA-71 – 6szt. 
5.11M11 – 4szt. 
6.01M11 – 4szt.
7.NEU 155 – 4szt. 
8.NEU 156 – 4szt.
9.NEU 157 – 4szt.
10.NEU 158 – 4szt.
11.Zapalaczka – 4szt.
12.Świeże powietrze 1 – 4szt.
13.Świeże powietrze 2 – 4szt.
14.Wentylator 160 – 2szt.
15.Wentylator recyrkulacji – 2szt.
16.WPT-56 – 3szt.
17.WW0ax-28 – 2szt.
18.CH100 – 2szt.
19.WPWs-63 – 5szt.
20.WPWs-40 – 2szt.
21.Bocznikowy – 3szt. 
Termin realizacji : do dnia 31.12.2015r.
Materiały (w tym łożyska), sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt naprawy poszczególnych typów wentylatorów.
2.Czas realizacji prac dla poszczególnych typów wentylatorów.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Jakub Hajda   tel. 32 / 288 84 44 wew. 697, tel. kom. 502590953.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont wentylatorów   w 2015r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 3 luty 2015 r. godz. 13.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: