Remont wózków maszyny DL

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont wózków maszyny DL
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HKS ODRA Sp. z o.o.
 
Zakres prac remontowych obejmuje:
1.Demontaż i czyszczenie mechaniczne rusztowin – każdorazowo.
2.Wymiana łożysk rolek jezdnych – po przeglądzie.
3.Wymiana rolek fi 210 – po przeglądzie.
4.Wymiana burt i osłon burt – po przeglądzie.
5.Wymiana ślizgów – po przeglądzie.
6.Ewentualne spawanie pęknięć wózka.
7.Montaż rusztowin.
8.Transport wózka do luku transportowego hali spiekalni
Przewidywany termin realizacji prac: sukcesywnie do 31.12 2014 r.
Miesięcznie do remontu przewidzianych jest ok. 10 wózków.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac (należy podać w rozbiciu na poszczególne operacje dla jednego zestawu jezdnego).
2.Warunki i termin płatności.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont wózków maszyny DL należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 24 lutego 2014 r. godz. 11.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
W tytule proszę wpisać: „Remont wózków maszyny DL”
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru ofert
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: