Remont wymurówki skrubera

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remont wymurówki skrubera.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy CHEMEKO z Gliwic.
Zakres prac obejmuje :
1.Skruber :
a)czyszczenie metodą wysokich ciśnień powierzchni wewnętrznej,
b)montaż rusztowania wewnątrz aparatu,
c)szlifowanie spoin około 100m2,
d)uzupełnienie fug około 100m2,
e)uzupełnienie ubytków wymurówki około 20m2,
f)remont cokołu zbiornika skrubera około 30m2.
2.Prace chemoodporne w tym : naprawa gazociągów oraz płaszcza, króćców i dna zbiornika cyrkulacyjnego  ( wykonanie z TWS).
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed planowanym postojem.  
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
Uwaga: 
Pracownicy którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. winni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich. 
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac w rozbiciu na poszczególne punkty zakresu prac.
2.Koszt wykonania laminowania dla zakresu podanego w pkt.2 prosimy podać wg ryczałtowej ceny jednostkowej za 1mm grubości /1m2.
3.Czas wykonania prac.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Warunki płatności.
6.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają :
-Gł. Inż. ds. Energo Mechanicznych mgr inż. Piotr Wacławek tel. wew. 840, tel. kom. 
512 403 441,
-Kierownik Wydziału Mechanicznego Zdzisław Śliwa tel. 698, tel. kom. 512 403 422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont wymurówki skrubera” należy złożyć w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w terminie do  28 lutego 2014r. godz. 14.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: