Remont zespołu migałkowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu zespołu migałkowego wg rys. II/B-180-00 w ilości 11szt.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Zakres prac obejmuje :
1.Demontaż do ponownego montażu części składowych zamknięcia migałkowego.
2.Wykuwanie mechaniczne lub ręczne narostów/w zależności od potrzeb/.
3.Przegląd i weryfikacja stanu technicznego zdemontowanych części.
4.Wymiana uszczelnień /pierścieni filcowych i uszczelnienia sznurowego/ oraz łożysk.
5.Wymiana uszkodzonych lub zużytych części /wykonanie nowych lub regeneracja wałków, łączników, zabieraków.
6.Czyszczenie strumieniowo - ścierne i zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową powierzchni zewnętrznej korpusów i króćców.
7.Montaż odwrotny zespołu migałkowego.
Dokumentacja rysunkowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin realizacji : do dnia 30.04.2014 rok.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed planowanym postojem.  
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
Uwaga: 
Pracownicy którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. winni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki płatności.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela :
-Zbigniew Kołaczek tel. 2888444 wew. 798.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont zespołu migałkowego” należy złożyć w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w terminie do  31 marzec 2014r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: