Remont zestawów wirujących

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu wraz z piaskowaniem n/w zestawów wirujących :
1.Howden – 2szt. (bez piaskowania).
2.Sturtevant – 2szt. (bez piaskowania).
3.GC-171 – 1szt. (bez piaskowania).
4.WTA-71 – 1szt. wraz z wykonaniem wału (bez piaskowania).
5.11M11 – 1szt. 
6.01M11 – 1szt.
7.NEU 155 – 1szt. 
8.NEU 156 – 1szt.
9.NEU 157 – 1szt.
10.NEU 158 – 1szt.
11.Zapalaczka – 1szt.
12.Świeże powietrze 1 – 1szt.
13.Świeże powietrze 2 – 1szt.
14.Wentylator 160 – wykonanie nowego wału oraz sprzęgła. 
15.Dostarczenie protokołów z wyważania wirników.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony.
Termin realizacji : do dnia 11.07.2014 rok.
Materiały (w tym łożyska), sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Jakub Hajda  tel. 32 / 288 84 44 wew. 697, tel. kom. 502590953.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont zestawów wirujących” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 20 czerwiec 2014 r. godz. 13.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: