Rozkruszenie kamienia miedziowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na rozkruszenie kamienia miedziowego za pomocą młota hydraulicznego lub innego urządzenia pozwalającego na uzyskanie frakcji rozkruszonego materiału 
około 200 x 200 mm w ilości jednorazowej ok. 150 ton. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BOLTECH z Bukowna.
Termin realizacji usługi : 01.04.2014r. ÷ 31.12.2014r.
Czas wykonania prac: 3 ÷ 4 dni roboczych. 
Przed złożeniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z materiałem przeznaczonym do rozkucia.   
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan : 
Zenon MARKOWSKI tel. 32/ 288 84 44 wew. 571.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać: 
1.Cenę za 1 rbg czasu pracy sprzętu wraz z operatorem.
Opcjonalnie: inny sposób rozliczenia prac zaproponowany przez oferenta.
2.Przedstawienie sposobu prowadzenia prac (technologii).    
3.Warunki i termin płatności.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozkruszenie kamienia miedziowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 20 luty 2014 r. godz.14.00.
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym oferentem,
-odstąpienia od wykonania zadania bez podania przyczyny.
 
Polski
Dział: