Rura 1510x10 lub 1515x10 20m

 
 
 
DF-FPZ/0009/135/2016                                                Miasteczko Śląskie 12 maja 2016r.
 
 
 
 
Ref. konkursu ofert na zakup rur
 
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup :
 
 Rury 1515x10 lub 1510x10- S235JRG- 20 mb.
 
Data dostawy do 14.05.2016r.

 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę w PLN za kg na bazie DAP HCM S.A.
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)
Informacji udziela : Marcin Swatek   tel. 32 2888 444 wew. 689-kom.512 403 380
Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : mswatek@hcm.com.pl do dnia 13.05.2016 do godz. 13:00 .

 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia

 

Polski