rury żaroodporne

Polski

Miasteczko Śląskie, dnia 29 września  2014 r.

 

 

DF-FPZ-0009-355 /HC / 2014

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:

 

-rura 31,8x2,9 -15Cr25Ti – 30 mb

-rura 21,3x2,6 -15Cr25Ti – 60 mb

 

-Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 

- zamawiający zastrzega sobie , aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania - w języku polskim.

 

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Henryk Cichowski

 tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 512 403 383, hcichowski@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt.,
  2. formę płatności,
  3. warunki dostawy,
  4. okres i warunki gwarancji

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:hcichowski@hcm.com.pl lub faksem na nr.32 288 86 87

 

Termin składania ofert do dnia. 10.10.2014r godz. 1300.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

 

 

Kopia: FPZ

Opr.H.Cichowski

 

 

 

Załącznik: