Rynna przesiewacza wibracyjnego III i IV wykonanie wg rys.

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy: Zakład Urządzeń Technicznych BUMET S.C. z Nowego Targu.

 

Dział: 
Załącznik: