Segment łamacza palczastego wykonany wg rys. nr II/B-133-00

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
  1. Segment łamacza palczastego wykonany wg rysunku II/B-133-00 – 11szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła
tel. 32/288 84 44 wew. 744,
Informacje handlowe i odbiór rysunków technicznych Marcin Gałęziok tel. 32/288 84 44 wew. 519.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać :
  1. cenę,
  2. warunki płatności,
  3. termin i warunki dostawy,
  4. warunki gwarancji.
Odlew łamacza należy wykonać wraz z obróbką mechaniczną na gotowo oraz uwzględnić napawanie segmentów łamacza. W rozliczeniu należy uwzględnić odbiór zużytych segmentów łamacza palczastego jako złomu wsadowego.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Segment łamacza palczastego” prosimy przesłać do Działu Postępowań Zakupowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w terminie do dnia 17.08.2012 do godziny 1300.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
Zastrzegamy sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na Waszą ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: 
Załącznik: