Silnik elektryczny typ SZUDem 88b

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny typ SZUDem 88b; 40 kW; 740 obr/min; 500 V,
  z jednym końcem wałka - ilość 1 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udzielają:
Tadeusz Mazur  tel. 32 / 288 84 44 wew. 800, i Grzegorz Ziora tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.
Informacje handlowe: Grzegorz Galusik  tel. 32 288 84 44 wew. 655.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
 • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
 • karta gwarancyjna, DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto,
 2. termin dostawy,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji.
 6. Karta katalogowa
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 18.07.2014 r. godz. 1300.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.