Silniki elektryczne 315kW/6kV, 250kW/6kV, 250kW/500V, 55kW/500V

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny wysokosprawny 315 kW; 750obr/min; 6kV;
  wielkość mechaniczna 400 ilość 1 szt.
 1. wyposażenie silnika
 • gniazda pod czujniki drgańM-6 x 1,
 • grzałki antykondensacyjne 230V,
 • łożyska produkcji FAG lub SKF,
 • dosmarowywanie łożysk,
 • termiczne zabezpieczenie uzwojeń 6 x Pt100,
 • termiczne zabezpieczenie łożysk     2 x Pt100,
 • liczba wpustów kablowych              2,
 • liczba zacisków                                3.
Opcjonalnie silnik należy dodatkowo wyposażyć w podstawę redukcyjną do obecnie pracującego silnika typu SZDr128tsp03, nr fabryczny : 18119609; 315kW; 735obr/min; 6kV; produkcji DOLMEL Wrocław.
 1. rodzaj pracy – praca ciągła S1
 2. szkic wymiarowy silnika w załączniku. Wymiary podane na szkicu należy traktować jako orientacyjne, dokładne wymiary powinien wykonać dostawca i na ich podstawie zaprojektować i wykonać podstawę redukcyjną.
 3. silnik napędza wentylator.
 4. silnik jest sprężony bezpośrednio za pomocą sprzęgła palcowego.
 5. kierunek wirowania (lewo, prawo).
 6. skrzynka zaciskowa usytuowana z lewej strony kadłuba patrząc od strony wału.
 7. silnik zasilany bezpośrednio.
 8. silnik pracuje na otwartej przestrzeni w atmosferze zawierającej siarkę, wskazane dodatkowe malowanie silnika.
 1. Silnik elektryczny wysokosprawny 250kW; 1400obr/min; 6kV;
  wielkość mechaniczna 355 – ilość 1 szt.
 1. wyposażenie silnika
 • gniazda pod czujniki drgańM-6 x 1,
 • grzałki antykondensacyjne 230V,
 • łożyska produkcji FAG lub SKF,
 • dosmarowywanie łożysk
 • termiczne zabezpieczenie uzwojeń 6 x Pt100
 • termiczne zabezpieczenie łożysk     2 x Pt100
 • liczba wpustów kablowych              2
 • liczba zacisków                                3
Opcjonalnie silnik należy dodatkowo wyposażyć w podstawę redukcyjną do obecnie pracującego silnika typu SZDc174t, nr fabryczny : 66641; 250kW; 1440obr/min; 6kV
 1. rodzaj pracy – praca przerywana S4
 2. szkic wymiarowy silnika w załączniku. Wymiary podane na szkicu należy traktować jako orientacyjne, dokładne wymiary powinien wykonać dostawca i na ich podstawie zaprojektować i wykonać podstawę redukcyjną.
 3. silnik napędza wentylator.
 4. silnik jest sprężony bezpośrednio za pomocą sprzęgła palcowego.
 5. kierunek wirowania (lewo, prawo).
 6. skrzynka zaciskowa usytuowana z lewej strony kadłuba patrząc od strony wału.
 7. silnik zasilany bezpośrednio.
 8. silnik pracuje na otwartej przestrzeni w atmosferze zawierającej siarkę, wskazane dodatkowe malowanie silnika.
 1. Silnik elektryczny wysokosprawny 250 kW; 990obr/min; 500V;
  wielkość mechaniczna 355  -  ilość 1 szt.
 1. wyposażenie silnika
 • gniazda pod czujniki drgań M-6 x 1
 • grzałki antykondensacyjne 230V
 • łożyska produkcji FAG lub SKF
 • dosmarowywanie łożysk
 • termiczne zabezpieczenie uzwojeń 3 x Pt100
 • termiczne zabezpieczenie łożysk     2 x Pt100
 • liczba zacisków                                3
Opcjonalnie silnik należy dodatkowo wyposażyć w podstawę redukcyjną do obecnie pracującego silnika typu Sg 355M-6B, nr fabryczny : 146458; 250kW; 990obr/min; 500V; produkcji EMIT.
 1. rodzaj pracy – praca ciągła S1
 2. szkic wymiarowy silnika w załączniku. Wymiary podane na szkicu należy traktować jako orientacyjne, dokładne wymiary powinien wykonać dostawca i na ich podstawie zaprojektować i wykonać podstawę redukcyjną.
 3. silnik napędza wentylator.
 4. silnik jest sprężony bezpośrednio za pomocą sprzęgła.
 1. kierunek wirowania (lewo, prawo).
 2. skrzynka zaciskowa usytuowana z prawej strony kadłuba patrząc od strony wału.
 3. silnik zasilany bezpośrednio.
 4. silnik pracuje na otwartej przestrzeni w atmosferze zawierającej siarkę, wskazane dodatkowe malowanie silnika.
 1. Silnik elektryczny wysokosprawny 55kW; 740obr/min; 500V;
   wielkość mechaniczna 280 – ilość 2 szt.
 1. wyposażenie silnika
 • łożyska produkcji FAG lub SKF
 • dosmarowywanie łożysk
 • termiczne zabezpieczenie uzwojeń 2 x PTC
 • termiczne zabezpieczenie łożysk     2 x PTC
 • liczba zacisków                                3
 1. rodzaj pracy – praca ciągła S1
 2. praca w wysokich temperaturach otoczenia
 3. silnik napędza wirnik ołowiu.
 4. silnik jest sprężony pośrednio za pomocą pasów klinowych (koło pasowe)
 5. kierunek wirowania (lewo, prawo).
 6. silnik zasilany bezpośrednio.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453.
Tadeusz Mazur tel. 32 288 84 44 wew. 800, tel. kom. 512 403 442.
Informacje  handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. Specyfikację techniczną silników w języku polskim,
 2. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 3. termin dostawy,
 4. warunki gwarancji,
 5. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
 
Termin składania ofert do dnia. 18.02.2016r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.