Silniki elektryczne

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny typ 2SIE 160L6-F-E
P = 11kW, Un 500V, In 17,5A, 960 obr/min – 1 szt.
 1. Silnik elektryczny typ 2SIE 200L6A-F-E
P = 18,5kW, Un 500V,  In 29,4A, 987obr/min - 1 szt.
 1. Silnik elektryczny typ 2Sg 280M8
P = 45kW, Un 500V, In 67A, 737obr/min – 1 szt.
 1. Silnik elektryczny typ 2SIE 132M6A-F-E
P =  4kW,  Un 500V, In 6,9A, 950 obr/min – 1 szt.
 1. Silnik elektryczny  typ 2SIEL 132M6B
P = 5,5kW; Un500V,  950 obr/min – 1 szt.
 1. Silnik elektryczny typ SLg 160M-2A
P = 11kW, Un 400V, 2905 obr/min + chłodzenie obce 230V z kołnierzem B14/C250.
 1. Silnik elektryczny typ 2SIE 280S4
P = 75kW; Un 500V, 1488 obr/min - 1 szt.
 1. Silnik elektryczny typ SK80S/6TF
  P = 0,37 kW, Un 230/400V, In 2,11/1,22 A, 930 obr/min - 3 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
- karta gwarancyjna, DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 13.10.2016 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Polski