Spektrometr absorpcji atomowej do pracy w technice płomieniowej

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 08 czerwiec 2017r.
DF-FPZ-0009-60/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Spektrometr absorpcji atomowej do pracy w technice płomieniowej.
Spektrometr absorpcji atomowej:
- pracujący w wariancie atomizacji płomieniowej (FAAS),
- umożliwiający automatyczną analizę wielopierwiastkową,
- wyposażony w min. 6-pozycyjny, sterowany z komputera, zmieniacz lamp z 6 niezależnymi zasilaczami,
- pracujący w zakresie spektralnym 180-900 nm z fotopowielaczem jako detektorem.
- z komputerowym ustawianiem szczeliny spektralnej, zapewniającym wybór jednej z kilku dostępnych stałych szczelin: 0,1; 0,2; 0,5;1,0 nm,
- z automatyczną adjustacją lamp w wiązce optycznej, automatycznym rozpoznawaniem lamp kodowanych, ustawianiem długości fali z poziomu oprogramowania i  automatycznym wyszukiwaniem maksimum energii.
 1. Komputerowe sterowanie przepływem gazów umożliwiające automatyczny dobór stechiometrii płomienia.
 2. Korekcja tła z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430nm.
Nie dopuszcza się wykorzystania w w/w rozwiązaniach lampy deuterowej z katodą wnękową (HCL).
 1. Palnik 50mm tytanowy,  umożliwiający  pracę ze wszystkimi typami płomienia, eliminując konieczność zmiany palnika przy przejściu do analizy pierwiastka wymagającego innego typu gazu.   Komora mgielna z wyposażeniem umożliwiającym pracę z płomieniem acetylenowo-powietrznym i podtlenkowym.
 2. Komputerowe ustawianie wysokości palnika z możliwością jej automatycznej optymalizacji dla analiz wielo-pierwiastkowych.
 3. Możliwość skręcania palnika do 90°.
 4. Sterowanie systemu z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem pracującym  w systemie Windows 10. Oprogramowanie sterujące aparatem   w języku polskim na wszystkich planszach użytkownika.
 5. Wymagane wyposażenie spektrometru:
- kompresor powietrza ,
- reduktor na acetylen,
- reduktor na podtlenek azotu,
- węże do gazów i powietrza,
- zestaw wężyków do zasysania prób,
- zestaw kodowanych lamp pierwiastkowych HCL do oznaczania: Ag, Tl, Sm, Au, Hg, Cr, Ni, Mn, Ge, In, Zn,
- dodatkowy nebulizer,
- dodatkowy palnik tytanowy 100 mm,
- komputer do obsługi spektrometru.
 1. Instalacja spektrometru.
 2. Szkolenie z obsługi w miejscu zainstalowania aparatu.
 3. Gwarancja minimum 24 miesięcy od instalacji i uruchomienia aparatu. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący części zamienne i robociznę.
 4. Urządzenie musi posiadać europejski certyfikat CE.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Waldemar Pietrek
wpietrek@hcm.com.pl  tel. +48 32 2888444 wewn.215, mobile: +48 512 403 413
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty w wersji elektronicznej – plik pdf., w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.
Termin składania ofert do dnia. 16.06.2017r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.