sprzedaż złomowanych okien

Polski
 
 
 
 
HZ-241-   517   -JS/2012                                    Miasteczko Śląskie 19 październik 2012
 
 
 
 
Ref. sprzedaż  złomowanych okien  
 
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zgłasza do sprzedaży złomowane skrzydła okien drewniane  w ilości 28 kpl  , pochodzące z biurowca spółki. Wymiar kpl okna : 2,0 x 2,5 m.
Na jeden kpl  okno składają  się cztery skrzydła o różnych wymiarach
W przypadku zainteresowania naszym zgłoszeniem, prosimy o złożenie oferty zakupu, która
powinna zawierać :
  1. oferowaną cenę za kpl
  2. warunki odbioru  z HCM
Oferty należy przesłać do Działu Zaopatrzenia Huty Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka
Akcyjna, pocztą, drogą elektroniczną na adres: jsuchodolski(@)hcm.com.pl ,  faksem na
nr 32 383 08 40 w terminie do 5.11.2012 do godz. 14 tej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru oferty
  • prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem
  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny
 
 
W przypadku pytań, prosimy o telefon : 512 40 33 80
 
 
 
Dział: 
Załącznik: