Sprzedaż złomowanych opon

HZ-241-    478    -JS/2012                                                        Miasteczko Śląskie 19.10.2012
 
 
 
 
Ref. sprzedaż  opon do traktora
 
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zgłasza do sprzedaży złomowane dwie szt opon do traktora  typ. 12,4-24/6 AN13 – rok produkcji  - 2000
W przypadku zainteresowania naszym zgłoszeniem, prosimy o złożenie oferty zakupu, która
powinna zawierać :
  1. oferowaną cenę za Mg  
  2. warunki odbioru  z HCM
Oferty należy przesłać do Działu Zaopatrzenia Huty Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka
Akcyjna, pocztą, drogą elektroniczną na adres: jsuchodolski(g),hcm.com.pl ,  faksem na nr 32
2 383 08 40 w terminie do 5.11.2012 do godz. 14 tej.
Zastrzegamy sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru oferty
  • prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem
  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny
 
 
W przypadku pytań, prosimy o telefon : 512 40 33 80
 
 
 
Polski
Dział: