Surowce uzupełniające

Strona główna / Surowce / Surowce uzupełniające

Surowce uzupełniające

Surowce wtórne pozyskiwane do przerobu w procesie Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. to głównie:

 • złom cynku twardego
 • popioły cynkowe
 • pozostałe materiały odpadowe cynkonośne (w tym utylizacja pyłów stalownicze)

Huta Cynku "Miasteczko Śląskie"
ul. Hutnicza 17
42-610 Miasteczko Śląskie
tel. 32 2888 444
fax 32 2888 867
e-mail: Dział Handlowy

Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" jest zainteresowana skupem następujących złomów i odpadów zawierających Zn:

I. ZŁOM CYNKU (zgodnie z normą S-ZnB,1.2, S-ZnB.1.3):

 • cynk twardy o min. zawartości Zn 90%

 • cynk twardy o min. zawartości Zn 85%

II. ODPADY METALURGICZNE CYNKU:

 • zgary, pyły i popioły o zawartości cynku powyżej 40%

III. Ustalanie warunków handlowych:

 • Cena jest ustalana na podstawie analitycznej zawartości cynku stwierdzonej w laboratorium HCM SA i wynosi odpowiednio:

dla złomów cynku:

Notowania LME x współczynnik rozliczeniowy x kurs NBP

Przy czym: Notowania LME : średnia notowań metalu LME Cash Seller & Settlement dla cynku SHG z miesiąca następującego po miesiącu dostawy.

Kurs NBP : średnia kursów USD / PLN z dni transakcyjnych miesiąca następującego po miesiącu dostawy

Współczynnik rozliczeniowy: zgodnie z poniższym:

 • cynk twardy min. 90% Zn: 0,65

 • cynk twardy min. 85 % Zn: 0,60

 • cynk twardy poniżej 85 % Zn: ustalenia indywidualne

Formuła cenowa dla odpadów cynku:

Notowania LME x wsp. rozliczeniowy x zawartość analityczna Zn x kurs NBP

Przy czym: Notowania LME : średnia notowań metalu LME Cash Seller & Settlement dla cynku SHG z miesiąca następującego po miesiącu dostawy.

Kurs NBP : średnia kursów USD / PLN z dni transakcyjnych miesiąca następującego po miesiącu dostawy

Współczynnik rozliczeniowy: zgodnie z poniższym:

- dla zawartości Zn  >70%: - 0,50

- dla zawartości Zn >60%: - 0,45

- dla zawartości Zn >50%: - 0,40

- dla zawartości Zn ≥40% : - 0,30

- dla zawartości Zn < 40%: 1 PLN / tonę

 • Przy skupie złomów i popiołów dokonuje się analizy chemicznej w celu wykrycia niekorzystnych domieszek metalicznych. Ich przekroczenie poza dopuszczalną normę może spowodować korektę ceny. Dla poszczególnych rodzajów złomów i odpadów wyliczanie potrąceń zostało przedstawione poniżej.

 • W przypadku stwierdzenia w odpadach cynku zawartości Zn poniżej ustalonej normy współczynnik rozliczeniowy zostanie ustalony indywidualnie.        

 • Koszty transportu ponosi Sprzedający.


 

 Normy zanieczyszczeń dla cynku twardego:

PIERWIASTEK:

DOPUSZCZALNE MAX. ZANIECZYSZCZENIE W %

ZAWARTOŚĆ PRZEKROCZ.

UPUST w USD

Cu

0,50

0,15

5

Fe

5,00

1,00

5

Sn

0,20

0,10

8

Al

0,50

0,15

5

 • Normy zanieczyszczeń dla zgarów i popiołów:

PIERWIASTEK:

DOPUSZCZALNE MAX. ZANIECZYSZCZENIE W %

ZAWARTOŚĆ PRZEKROCZ.

UPUST w USD

Cu

0,50

0,15

5

Cd

0,20

0,15

7

Sn

0,05

0,02

8

Cl

3,00

0,50

10

Al

5,00

1,00

15

Fe

8,00

1,00

15

 Ustala się max. zawartość niżej wymienionych pierwiastków:

 • Dla cynku twardego:

Cu: 1,50%

Fe: 10,00%

Al: 1,50%

Sn: 0,5%

 • Dla zgarów i popiołów:

 

Cu: 2,5%

Fe: 15%

Sn: 0,15%

Al: 8%

Cl: 5%

Na+K: 2%

Cd: 1,0%

Odstępstwo od ustalonych norm wymaga oddzielnej zgody Działu PTR.

W przypadku przekroczenia powyższych parametrów zostaną doliczone dodatkowe opłaty za utylizacje materiału.

 • Powyższa oferta staje się wiążąca po potwierdzeniu całości warunków dostawy przez Hutę Cynku "Miasteczko Śląskie" SA.

 • W przypadku zainteresowania dostawami ww. materiałów prosimy o przesłanie próbki w ilości ok 1 kg. Na podstawie wyników analitycznych badanego materiału przedstawimy Państwu ofertę handlową.

 

Polski