Tokarka uniwersalna MARCOSTA OPTI D 320x630

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Tokarka uniwersalna MARCOSTA OPTI D 320x630, nr katalogowy 3400633.
Dane techniczne tokarki:
 • moc silnika 1,5kW/50Hz,
 • odległość pomiędzy kłami 630 mm,
 • wymiary 1420x750x1350 mm,
 • pozostałe parametry zgodnie z kartą katalogową.
Uwaga: w tokarce nie może być zastosowana bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wrzeciona - falownik.
Wyposażenie tokarki - standardowe zgodnie z kartą katalogową.
Wyposażenie dodatkowe:
 • uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm.
 • nóż tokarski na płytki wymienne, max wys. 16 mm.
 • oświetlenie.
Szczegółowych informacji technicznych udziela; Waldemar Pietrek tel. 32 288 84 44
wew. 215,
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
 1. cenę netto tokarki wraz z wyposażeniem standardowym i dodatkowym,
 2. termin realizacji,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 09.09.2014 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.