Tuleja ochronna wału pompy Rx 80-315 nr kat. 2.16

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:
Tuleja ochronna wału pompy Rx 80-315 nr kat. 2.16 w ilości 9 szt.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega aby przedmiot był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych.
- dokumenty wymagane przy odbiorze w języku polskim: (atest, świadectwo kontroli jakości, certyfikat CE, DTR).
Szczegółowych informacji handlowych udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl w terminie do dn. 15.10.2012r godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: 
Załącznik: