Utylizacja sprzętu komputerowego

Polski

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Wybrano firmę KARAT ELEKTRO RECYKLING S.A. z Torunia

 

Dodatkowa informacja :

 Pozycji 2 - stacje dysków - należy rozumieć jako komputery, obudowy w większości przypadków bez dysków twardych i płyt głównych.

Pozycja 4 - złom elektro mieszany- zdjęcia w załączeniu.

 

DF-FPZ-009/0154/JS/2015                                                       Miasteczko Śląskie 24 marca 2015

 

 

 

 

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na odbiór i utylizację sprzętu komputerowego i sprzętu elektrycznego mieszanego w ilościach :

 

  1. monitory – ok 1000 kg
  2. stacje dysków – ok 600 kg
  3. klimatyzatory – ok 180 kg
  4. złom elektro mieszany  - ok 500  kg
  5. złom akumulatorowy Ni/Cd  – ok 150 kg

 

Wizji lokalnej sprzętu można dokonać na magazynach huty w dni robocze w godzinach od 6:00 do 13:00.

 

Ofertę proszę przygotować określając :

  1. cenę jednostkową w PLN netto/ kg odbieranego sprzętu na warunkach EXW HCM S.A. Miasteczko Śląskie wg INCOTERMS 2010,
  2. warunki płatności.

Informacji handlowych udziela : Janusz Suchodolski   tel. 32 2888 444 wew. 335.

Ofertę należy złożyć  w  zamkniętych kopertach w Dziale Postępowań Zakupowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  z napisem : „Konkurs ofert na odbiór i utylizację sprzętu komputerowego” do dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

- przedłużenia  terminu składania ofert,

  • swobodnego wyboru oferty i pojedynczych pozycji ofert,
  • prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem
  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Dział: