Wodorotlenek sodu, soda kalcynowana luzem

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:
  1. Wodorotlenek sodu NaOH w płatkach w ilości 22 t z dostawą w terminie I dekada grudnia 2012, w workach po 25 kg oznakowanych wg obowiązujących przepisów.
  2. Soda kalcynowana lekka luzem w ilości 510 t w IV kw 2012 ( po 170 t/ m-c) wg załączonej specyfikacji (poz. 004) - dostawy wywoływane telefonicznie wg bieżących potrzeb huty
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest materiałowy, świadectwo kontroli jakości, świadectwo wykonania, w języku polskim.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Janusz Suchodolski tel. 32 288 84 44 wew. 335.
Szczegółowych informacji handlowych: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę,
  2. termin i warunki dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. warunki gwarancji.
Ofertę należy przesłać do Działu Postępowań Zakupowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna: pocztą, drogą elektroniczną na adres jwalus@hcm.com.pl lub faksem na numer 32 288 88 85  w terminie do dnia 01.10.2012r. do godz. 1400.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA SODY KALCYNOWANEJ LEKKIEJ LUZEM
 
Na2Co3
Min 99,3%
NaCl
Max 0,17 %
Fe2 CO3
Części rozpuszczalne w wodzie
Gęstość nasypowa
>2,5 mm – max 4,0%
< 0,4 mm – min 84,0 %
Max 0,0027%
Max 0,02%
650-850 g/dcm3
 
 
Kopia: FPZ
Opracował: M.Gałęziok
 
Dział: 
Załącznik: