Wspornik i i II wyk. wg. rys III-A-290-00, III-A-291-00

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Wspornik I wyk. wg rys. nr III-A-290-00, ilość – 8 szt.
  2. Wspornik II wyk. wg rys. nr III-A-291-00, ilość – 10 szt.
Omodelowanie odlewnicze w posiadaniu HCM S.A.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Wiesław Cichoń tel. 32 / 288 84 44 wew. 797, tel. kom. 512 403 392.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto za szt.,
  2. termin realizacji,
  3. forma płatności,
  4. warunki dostawy,
  5. okres gwarancji,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 14.08.2014r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.