Wyburzarka samojezdna

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:
  1. Wyburzarki samojezdnej małej w ilości 1szt.
Wyburzarka powinna być wyposażona w:
-  silnik spalinowy DIESEL,
-  instalację sprężonego powietrza 7 bar,
- młot wyburzeniowy przeznaczony do prac w podwyższonych temperaturach mocowany do ruchomej ramy,
-  udźwig ramienia (na pełnym wysunięciu) 1000 kg,
-  ogumienie pełne – odporne na podwyższone temperatury,
-  wymiary wyburzarki: długość – 2010 mm,
szerokość – 890 mm,
wysokość – 1820 mm,
Urządzenie będzie wykorzystywane między innymi do prac przy wykuwaniu wymurówki pieca szybowego i kondensatora, rozkuwania narostów i zgarów cynkowo – ołowiowych.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty CE, DTR w języku polskim.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Łukasz Piełka tel. 32 288 84 44 wew. 556.
Szczegółowych informacji handlowych udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę,
  2. warunki płatności,
  3. termin i warunki dostawy,
  4. warunki gwarancji,
  5. dane techniczne urządzenia.
Ofertę należy dostarczyć do Działu Postępowań Zakupowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wyburzarka samojezdna” w terminie do dnia 05.10.2012r. do godz. 1400.
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: 
Załącznik: