Wyburzenie trzonu żelbetowego zbiornika wieżowego

Polski
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Developer i Recykling Sp. z o.o. z Zabrza.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Wyburzenia trzonu żelbetowego zbiornika wieżowego zlokalizowanego na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.08.2014R.
Dane charakterystyczne obiektu:
-   wysokość  całkowita = 39 m
-   część cylindryczna: średnica zewnętrzna = Ø 510 cm
wysokość =  31 m
grubość płaszcza żelbetowego =  30 cm
beton                                                           Rw   = 2000 kG/cm2 
stal zbrojeniowa St0 Qr = 2500 kG/cm2          
-   część stożkowa: średnica zewnętrzna   = Ø 510 / Ø 200 cm
wysokość =  2 m 
grubość płaszcza żelbetowego =  40 cm 
beton   Rw = 2500 kG/cm2 
stal zbrojeniowa St0S Qr  = 2500 kG/cm2          
- część cylindryczna:  średnica zewnętrzna = Ø 200 cm
wysokość         = 6 m
grubość płaszcza żelbetowego = 30 cm
beton   Rw = 2500 kG/cm2 
stal zbrojeniowa  St0S   Qr   = 2500 kG/cm2                  
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac.
2.Sposób wyburzenia.
3.Czas realizacji prac.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5.Warunki i termin płatności.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Mirosław Bichalski tel. 32 / 288 84 44 wew. 850, tel. kom. 512403438.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wyburzenie trzonu żelbetowego zbiornika wieżowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 14 sierpnia 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: