Wykonanie doboru silnika wraz z układem sterowania do napędu łamacza palczastego na Wydziale PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie doboru silnika wraz z układem sterowania do napędu łamacza palczastego na PSK.
Konkurs ofert został unieważniony.
1.Zakres opracowania:
•wycena,
•projekt techniczny,
•dobór silnika Celma oraz falownika Danfoss,
•dostawa,
•wykonanie instalacji elektrycznej, i AKPiA,
•implementacja tablicy synoptycznej w systemie SCADA,
•zabudowa układu,
•uruchomienie.
2.Wycenę należy przygotować w dwóch wersjach:
a)Projekt techniczny, dostawa silnika z falownikiem, wykonanie instalacji elektrycznej, zabudowa układu i uruchomienie,
b)Projekt techniczny, dostawa silnika z falownikiem, wykonanie instalacji elektrycznej, zabudowa układu oraz uruchomienie, dostawa rezerwowego silnika i falownika do powyższej aplikacji.
Termin wykonania prac podczas postoju głównego 12 – 22 maja 2014 roku.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Przed przystąpieniem do konkursu Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki i termin płatności.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :
-Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 442.
-Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 441.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie doboru silnika wraz z układem sterowania do napędu łamacza palczastego na PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pok. nr 101) w terminie do dnia 24.02.2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: