Wykonanie, dostawa i wymiana wraz z obudową i kierownicą regulacyjną wentylatora typu WPWs-40/1, 8A+K

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie dostawę i wymianę wraz z obudową i kierownicą regulacyjną wentylatora typu WPWs-40/1, 8A+K. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy F.U.W.K. "KONWEKTOR" Sp. z o.o. z Lipna.
 
Parametry :
- czynnik roboczy: powietrze,
- wydajność: 4,17 m³/s,
- spiętrzenie całkowite: Nm³,
- prędkość obrotowa: 2960 obr/min,
- wersja na fundament,
- rodzaj napędu: sprzęgłowy.
Sposób zabudowy, kierunek przepływu gazu do weryfikacji podczas wymaganej wizji lokalnej.
Termin realizacji prac : do dnia 30.07.2014r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Materiał i sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :
Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym wraz z kosztorysem.
2.Czas realizacji prac wraz z harmonogramem.
3.Warunki płatności.
4.Warunki gwarancji.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6.Referencje.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie i zabudowa wentylatora powietrza palnikowego podgrzewacza rozruchowego w HCM S.A.” należy złożyć  w siedzibie Huty Cynku przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pok. nr 101) w terminie do dnia 15.05.2014 r. godz. 13.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: