Wykonanie modernizacji akcelatorów w zakładowej oczyszczalni chemicznej

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 1. Wykonanie instalacji, modernizacji akcelatorów zgodnie z projektem
  w zakładowej oczyszczalni chemicznej.
Zakres modernizacji obejmuje wykonanie nowych instalacji technologicznych wraz
z układem sterowania.
Dokumentacja techniczna do wglądu w Wydziale Mechanicznym /MM/  
Materiał potrzebny do wykonania zadania dostarcza Zamawiający.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Piotr Wacławek
 tel. 32 / 288 84 44 wew. 840.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej
i zapoznania się z dokumentacją po wcześniejszym ustalaniu terminu. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
 1. cenę wykonania modernizacji akcelatorów w rozbiciu na:
 1. wykonanie części technologicznej,
 2. wykonanie części automatyki wraz z układem sterowania, 
 1. czas realizacji prac w rozbiciu na:
 1. część technologiczną,
 2. część automatyki wraz z układem sterowania,
 1. warunki gwarancji,
 2. warunki płatności.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Modernizacja akcelatorów ” należy złożyć
w Dziale Postępowań Zakupowych Huty Cynku  „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna mieszczącym się w budynku administracyjnym pokój 213 w terminie do dnia 11.09.2012 r. godz. 1400.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do :
 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
Dział: