Wykonanie projektu instalacji odciągowej wentylacji na Wydz. PSK-WUG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie projektu instalacji  odciągowej wentylacji  na Wydz. PSK – WUG.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BIPROMET z Katowic.
Projekt należy wykonać jako dwuczęściowy:
1.Projekt przewodu kominowego poziomego o długości 300mb i średnicy DN 1600.
2.Projekt przewodów kominowych pionowych 2xDN1200 i 1xDN1600 o długości 120 m każdy. 
Projekt przewodu poziomego powinien zawierać:
a) posadowienie na istniejącej konstrukcji wraz z obliczeniami,
b) dobór urządzeń pozwalających na dokonywanie przepięć instalacji w zależności od potrzeb technologicznych.
Projekt przewodu pionowego powinien zawierać:
a) ekspertyzę stanu konstrukcji podestów i styków montażowych,
b) projekt zabudowy dwóch przewodów pionowych 2 x DN1200 oraz istniejącego DN1600 (1800).
Projekt należy wykonać na podstawie opracowania „Optymalizacja sieci odciągowej wentylacji mechanicznej na Wydziale „PSK-WUG” znajdującego się w posiadaniu HCM, który zostanie udostępniony podczas wizji lokalnej.
Termin realizacji: 2 miesiące od podpisania umowy
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem i miejscem prac. Przeprowadzenie wizji jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania dokumentacji wraz z kosztorysem (odrębna wycena dla części poziomej i pionowej).
2. Czas wykonania dokumentacji.
3. Harmonogram prac.
4. Warunki i forma płatności.
5. Oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych do projektowania.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.  
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Mirosław BICHALSKI tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 512 403 438
Pan Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441
Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Projekt instalacji odciągowej wentylacji na Wydz. PSK-WUG” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 17 grudnia 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do: 
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji ceowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości lub części zadana bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: