Wykonanie układu transportu kadzi z pieca likwacyjnego Q=160t do szybu wciągnika

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław

Dział: