Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych do pracy buforowej 220V; 100-110Ah wraz z zasilaczem

 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Wymianę baterii akumulatorów stacyjnych do pracy buforowej 220V; 100-110Ah wraz z zasilaczem
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BATER - AKUMULATORY.
 
Zakres prac:
1.Demontaż istniejącej baterii i prostownika.
2.Podłączenie zastępczej baterii w uzgodnieniu z Oddziałem Wysokich Napięć.
3.Dostawa, montaż i uruchomienie nowej baterii i prostownika
Dokładny termin wykonania zostanie uzgodniony z Oddziałem Wysokich Napięć.
Czas wymiany: max 7 godzin
Przed opracowaniem oferty, niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z przedmiotem prac. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 5 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
 
 
 
 
 
 
Polski
Dział: