Wymiana chłodnicy bębnowej D=2,50m; L=6,00m; rys. 06-3022-1a

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Wymiany chłodnicy bębnowej D=2,50m; L=6,00m; rys. 06-3022-1a.
Zakres prac obejmuje :
I.Demontaż do ponownego montażu :
1.Kolana wlotowego odkraplacza NEU 157 – 450kg.
2.Konstrukcji nośnej i wsporczej podestu obsługi technologicznej przewodu odciągowego z chłodnicy – 350kg.
3.Osłony przekładni zębatej – 270kg.
4.3-go koryta podawacza wibracyjnego do chłodnicy – 300kg.
5.Górnej części komory wylotowej – 800kg.
II.Demontaż złomowy :
1.Bębna chłodnicy (przepalenie płaszcza na 2 części) – 15860kg.
2.Tarczy płyty wlotowej – 238kg.
Materiały podstawowe i części zamienne zabezpiecza HCM S.A. pozostały sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed planowanym postojem.  
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
Uwaga: 
Pracownicy którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. winni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki płatności.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają :
-Gł. Inż. ds. Energo Mechanicznych mgr inż. Piotr Wacławek tel. wew. 840, tel. kom. 
512 403 441,
-Kierownik Wydziału Mechanicznego Zdzisław Śliwa tel. 698, tel. kom. 512 403 422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana chłodnicy bębnowej” należy złożyć w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w terminie do  28 lutego 2014r. godz. 14.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: