Wymiana i wulkanizacja taśm gumowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Wymiana i wulkanizacja taśm gumowych.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Bestgum Polska Sp. z o.o. z Rogowca.
Zakres prac obejmuje :
1.Demontaż starej taśmy.
2.Montaż nowej taśmy.
3.Przygotowanie końcówek taśmy i wykonanie złącza wulkanizowanego o długości około 420mm.
4.Uruchomienie i regulacja pracy taśmy.
Taśma : szerokość 1000mm EP-800, 4-ro przekładkowa o grubości 14mm.
Ilość taśm : L-6700mm – 9szt.; L-8800mm – 2szt.
Taśmy do wymiany i wulkanizacji zostaną wskazane podczas postoju.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed planowanym postojem.  
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki płatności.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają :
-Gł. Inż. ds. Energo Mechanicznych mgr inż. Piotr Wacławek tel. wew. 840, tel. kom. 
512 403 441,
-Kierownik Wydziału Mechanicznego Zdzisław Śliwa tel. 698, tel. kom. 512 403 422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana i wulkanizacja taśm gumowych” należy złożyć w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w terminie do  28 lutego 2014r. godz. 14.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: