Wymiana trolei zasilającej i sterowniczej wozu samojezdnego PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Wymiana trolei zasilającej i sterowniczej wozu samojezdnego PSP
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z Zabrza.
 
Zakres prac:
1. Wycena.
2. Projekt techniczny.
3. Dobór izolatorów i pantografów.
4. Dostawa.
5. Zabudowa układu (kompletu izolatorów, szyn prądowych, pantografów, kabli zasilających i sterowniczych)
6. Pomiary odbiorowe.
7. Uruchomienie.
 
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Orientacyjny termin postoju: 12 – 22 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  układem oraz omówienia terminu i sposobu realizacji zadania.
Szczegółowych informacji udzielają:
Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.
Uwaga:
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac (kosztorys).
2. Czas wykonania całości prac.
3. Dokładny opis zastosowanego rozwiązania.
4. Opis technologii wykonania.
5. Harmonogram dostaw i prac.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Warunki i termin płatności.
8. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania w/w prac remontowych i zapoznania się z warunkami pracy oraz zatrudnieniu pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi j.w.
9. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI –– Wymiana trolei zasilającej i sterowniczej wozu samojezdnego PSP – Maj 2014r” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 14 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
- odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
- zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożona ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
Undefined
Dział: