Wyposażenie wewnętrzne komory Elektrofiltra Mokrego

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 02 luty 2017 r.

Uwaga:

przedłużono termin składania ofert do dnia 28 luty 2017 r. godz. 13. 00

DF-FPZ-0009-18/SL/2017                                                    
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie i dostawę:
 1. Wyposażenie wewnętrzne komory Elektrofiltra Mokrego
Zakres dostawy: 
 1. Dźwigar rys. C2-03546                                                                    szt. 2.
 2. Rama górna rys. B2-03555.                                                              szt. 2.
 3. Rama dolna rys. C2-03543                                                               szt. 2.
 4. Wieszak rys. C2-03547                                                                    szt. 4.
 5. Cięgna rys. C2-03556                                                                       szt. 8.
 6. Łącznik rys. D2-03430                                                                     szt. 6.
 7. Elektroda zbiorcza rys. C2-03523                                                    szt. 23.
 8. Gniazdo mocowania elektrod zbiorczych wg. szkicu                      szt. 46.
 9. Elektroda ulotowa taśmowa ostrzowa rys. C2-033550                   szt. 480.
Dokumentacja techniczna dostępna do wglądu w Wydziale Mechanicznym MM.
Techniczne warunki wykonania prac:
 • Wykonanie elementów stalowych z materiałów atestowanych wg dokumentacji.
Techniczne warunki homogenicznego wyołowienia powierzchni stalowych:
 • piaskowanie powierzchni do I stopnia czystości,
 • chemiczne odtłuszczanie,
 • płukanie gorącą wodą,
 • trawienie roztworem kwasu solnego,
 • płukanie zimną wodą,
 • odwodnienie,
 • cynowanie,
 • homogeniczne ołowienie,
Odbiór przez Służby Kontroli Jakości Wykonawcy potwierdzone:
 • kartą pomiarową konstrukcji stalowych,
 • świadectwem czyszczenia powierzchni stalowych,
 • świadectwem badań metodą ultradźwiękową przyczepności i grubości warstwy homogenicznej ołowiu.
Wymagany termin realizacji dostawy wyposażenia wewnętrznego komory Elektrofiltra Mokrego: do dnia 15 maj 2017 r.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew.698, tel. kom. 512 403 422.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto w PLN w rozbiciu na poszczególne pozycje
  zakresu dostawy.
 2. potwierdzenie terminu dostawy,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe,
wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 28 luty 2017 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 • rezygnacji z dostawy całości lub części wyposażenia Elektrofilta Mokrego.
 • unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.