Wyroby ogniotrwałe

Undefined
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów ogniotrwałych:
 1. Zaprawa ZSZ 4 / 2 szamotowa,             1t
 2. Zaprawa Mortisol ZL,                            0,56t
 3. Zaprawa Mortisol ZLPN,                       0,1t
 4. Szamot mielony SZM 1/III 0-5 mm,      10t
 5. Kształtka WK gat. BS,                           200 szt.
 6. ZAPRAWA ZAL -70,                             5t
 7. Kształtka 13N gat. A60,                        5szt.
 8. Kształtka 10N gat. A60,                        9 szt.
 9. Kształtka 3N gat. A60,                          140 szt.
 10. Kształtka 2N gat. A60,                          1350 szt.
 11. Kształtka 1N gat. A60,                          2810 szt.
 12. Prostka 1 gat. LPC4,                             1300 szt.
 13. Prostka 1 gat. L10,                                 1850 szt.
 14. Prostka 1 gat. L8s,                                 1850 szt.
 
Wymagany termin dostawy: do dnia 15.05.2017 r.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Grzegorz Pitas tel. 32 288 84 44 wew. 872, tel. kom. 512 403 476.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,
świadectwo kontroli jakości.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty,
która winna zawierać:
 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 10.03.2017 r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.