Wyroby śrubowe

Miasteczko Śląskie, dnia 12 czerwca  2014 r.

DF-FPZ-0009- 242/HC / 2014

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:

-wyroby śrubowe na II pół.2014r. kl.5.8

M8  /ok150 kg      - od 16 do 120 mm

M10  /ok.250 kg/  - od 16 do 120 mm

M12 / ok.300 kg/  - od 16 do 140 mm

M16  /ok.1000 kg/ - od 16 do 120mm

M20  /ok.1500 kg/ - od 40 do 1 60 mm

M24  /ok.800 kg/   - od 40 do 180 mm 

M30 /ok.350 kg/,   - od 60 do 180 mm

M36 /ok.300 kg  -    od 60 do 240 mm

Nakrętki 934 Kl.5   M8 –M36  /ok.1300 kg/

Podkładki 125        M6-36  /ok.800 kg/

-Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania - w języku polskim.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: M.Kukuła

 tel. 32 288 84 44 wew. 744  tel. kom. 502 590 937 .

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Henryk Cichowski

 tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 512 403 383, hcichowski@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt.,
  2. forma płatności,
  3. warunki dostawy,
  4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:hcichowski@hcm.com.pl lub faksem na nr.32 288 86 87

Termin składania ofert do dnia. 25.06.2014r godz. 1300.


 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

 

 

 

Kopia: FPZ

Opr.H.Cichowski

 

 
Polski